Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1381/07/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
دانش پزشکی
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
عنوان قبلی
p-ISSN
1735-3165
e-ISSN
2008-7268
قطع
وزیری
دوره انتشار
ماهنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی رفسنجان
تلفن
31315132(034)
آدرس اینترنتی
http://journal.rums.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی رفسنجان
مدیر مسئول
مهدی محمودی
سر دبیر
محسن رضائیان
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
فاطمه بشارت
ویراستار فارسی
مریم هادوی
ویراستار انگلیسی
فاطمه حسینی
پست الکترونیک
journal@rums.ac.ir
آدرس
رفسنجان، بلوار خلیج فارس، خیابان شرکت پسته، پردیس دانشگاه علوم پزشکی
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/10/18