Skip to main content

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

این نشریه از تاریخ 1381/07/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
دانش پزشکی
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
عنوان قبلی
p-ISSN
1735-3165
e-ISSN
2008-7268
قطع
کتابی
دوره انتشار
ماهنامه
تلفن
31315132(034)
آدرس اینترنتی
http://journal.rums.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی رفسنجان
مدیر مسئول
مهدی محمودی
سر دبیر
محسن رضائیان
هیئت تحریریه
دکتر غلامرضا اسدی‌کرم ، دکتر نصرا... بشردوست، پروفسور استفن‌روبرت‌ بلوم، دکتر محمد محسن تقوی، دکتر عبدا... جعفرزاده، دکتر حمید حکیمی، دکتر محمد خاکساری حداد، دکتر محمدحسین داعی‌پاریزی، پروفسور محمد رئوف داها، دکتر محسن رضائیان، غلامرضا رفیعی، دکتر سیدمحمدعلی سجادی، دکتر مهدی شریعتی، دکتر ایرج شریفی، دکتر مصطفی صادقی، دکتر علیرضا فکری، دکتر مهدی محمودی، دکتر وحید میرزایی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
فاطمه بشارت
ویراستار فارسی
مریم هادوی
ویراستار انگلیسی
فاطمه حسینی
پست الکترونیک
journal@rums.ac.ir
آدرس
رفسنجان، بلوار خلیج فارس، خیابان شرکت پسته، پردیس دانشگاه علوم پزشکی
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/10/18