Skip to main content

Research in Molecular Medicine

این نشریه از تاریخ 1392/07/06 تا 1398/12/28 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت بهداشت) بوده است.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
دانش پزشکی
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Research in Molecular Medicine
p-ISSN
2322-1348
e-ISSN
2322-133X
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تلفن
33543614(021)
دورنگار
33543614(021)
آدرس اینترنتی
http://rmm.mazums.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول
علیرضا رفیعی
سر دبیر
علیرضا رفیعی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
رضا علیزاده؛ رمیسا شعربافی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
محسن تهرانی
پست الکترونیک
rmm@mazums.ac.ir
آدرس
ساری، میدان خزر، کیلومتر ۱۸ جاده خزر آباد، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی زیست شناسی
صندوق پستی
48471-91971
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/12/26