Skip to main content

دانشکده دندان پزشکی اصفهان

این نشریه از تاریخ 1387/04/02 تا 1398/12/28 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت بهداشت) بوده است.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
دندانپزشکی
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Journal of Isfahan Dental School
p-ISSN
2008-6989
e-ISSN
1735-255x
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تلفن
37925523(031)
آدرس اینترنتی
http://jids.journalonweb.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول
مرضی بنکدارچیان
سر دبیر
رامین مشرف
هیئت تحریریه
دکتر فرزانه آقاحسینی، دکتر ناصر اصل امین آبادی، دکتر حمیدرضا پاک شیر، دکتر محمود ثابتی، دکتر غلامرضا جهانشاهی، دکتر عباس علی خادمی، دکتر کاظم خسروی، دکتر مریم خروشی، دکتر مهرداد رادور، دکتر مسعود ساعتچی، دکتر جعفر قره چاهی، دکتر رامین مشرف، دکتر علی نوری بروجردی
مدیر اجرایی
حمید مظاهری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
پریچهر زارعان
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
jids@journalonweb.ir
آدرس
اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
صندوق پستی
81746-73461
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/02/25