Skip to main content

دانشکده پزشکی اصفهان

این نشریه از تاریخ 1384/07/02 تا 1399/12/28 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت بهداشت) بوده است.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
میان رشته ای
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Journal Of Isfahan Medical School
p-ISSN
1027-7595
قطع
کتابی
دوره انتشار
هفته نامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
تلفن
36694737(031)
دورنگار
36694737(031)
آدرس اینترنتی
http://jims.mui.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
مدیر مسئول
منصور شعله ور
سر دبیر
رویا کلیشادی؛ مجید برکتین
هیئت تحریریه
دکتر خسرو عادلی، دکتر محمداسماعیل اکبری، رضا امین، دکتر بابک امرا، دکتر سعید عندلیب جرتانی، دکتر رضا باقریان سرارودی، Ken Bassett، دکتر احمد چیت ساز، دکتر افسون امامی نائینی، دکتر شاهین امامی، دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر فرامرز اسماعیل بیگی، دکتر زیبا فرج زادگان، دکتر مرجانه فولادی، دکتر عزیز گهری، دکتر جعفر گلشاهی، دکتر سیدمرتضی حیدری، دکتر رویا کلیشادی، دکتر بهناز خانی رباطی، دکتر پروین محزونی، دکتر محمد مردانی، دکتر سیدمهدی مدرس زاده، دکتر محمدرضا نوربخش، دکتر فرزین پورفرزاد، دکتر مسعود پورمقدس، دکتر حسن رزمجو، رضا روزبهانی، دکتر محمدرضا صفوی، دکتر منصور شعله ور، دکتر مسعود سهیلیان، دکتر محمدرضا اخلاقی، دکتر علی اخوان، دکتر احمد اسماعیل زاده، دکتر فریبا ایرجی، دکتر علی حکمت نیا، دکتر مجید خیرالهی، دکتر محمدرضا شریفی، دکتر رسول صالحی، دکتر مسیح صبوری، دکتر عطیه مغیثی، دکتر مرجان منصوریان، دکتر مصطفی هاشمی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
jims@med.mui.ac.ir
آدرس
اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صندوق پستی
81744-176
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/02/25