Skip to main content

رابط سلامت

دسته بندی موضوعی
حوزه سلامت
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عنوان قبلی
p-ISSN
2008-9155
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
تلفن
66718198?66700512(021)
آدرس اینترنتی
http://journals.sbmu.ac.ir/rabetsalamat
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول
دکتر علی رمضانخانی
سر دبیر
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
دکتر سید کاظم شاهزاده فاضلی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
rabet_salamat@sbmu.ac.ir
آدرس
تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان جمهوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/04/31