Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1386/04/20 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت بهداشت) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
حوزه سلامت
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Health Information Management
p-ISSN
1735-7853
e-ISSN
1735-9813
قطع
رحلی
دوره انتشار
دو ماهنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی استان اصفهان
تلفن
36693100(031)
دورنگار
37922026(031)
آدرس اینترنتی
http://him.mui.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
مدیر مسئول
دکتر محمود کیوان آرا
سر دبیر
دکتر محمدرضا رضایتمند
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر راحله سموعی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
JIM@mng.mui.ac.ir
آدرس
اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی دفتر مجله
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/05/25