Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1391/02/16 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
حوزه سلامت
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عنوان قبلی
p-ISSN
2251-7189
e-ISSN
2251-8274
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
تلفن
3123071(0353)
دورنگار
6229194(0353)
آدرس اینترنتی
http://tkj.ssu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول
دکتر سید جلیل میرمحمدی
سر دبیر
دکتر امیر هوشنگ مهرپرور
هیئت تحریریه
دکتر جمشید آیت اللهی؛ دکتر سیده نگار اسعدی؛ دکتر امید امینیان؛ دکتر ابوالفضل برخورداری؛ دکتر غلامرضا پوریعقوب؛ مهندس غلامحسین حلوانی؛ دکتر احسان رفیعی منش؛ دکتر محمدحسین داوری؛ دکتر علی دهقان؛ دکتر فریده دهقانی؛ محمد جواد زارع؛ دکتر مجاهده سلمانی؛ دکتر حمید رضا صابری؛ دکتر خسرو صادق نیت حقیقی؛ دکتر محمد صامت؛ دکتر سعید عتیقه چی؛ دکتر فاطمه عزالدینی؛ دکتر مرجان فیروزه؛ دکتر فریده گل بابایی؛ دکتر یاسر لبافی نژاد؛ دکتر زیبا لوک زاده؛ دکتر صابر محمدی؛ دکتر مهرداد مستغاثی؛ دکتر پروین منصوری؛ دکتر امیر هوشنگ مهرپرور؛ دکتر سید جلیل میرمحمدی؛ دکتر زهره یزدی
مدیر اجرایی
دکتر زیبا لوک زاده
مدیر داخلی
مهندس راضیه سلطانی گردفرامرزی
ویراستار فارسی
ابراهیم سلمانی
ویراستار انگلیسی
آناهیتا خسروی؛ دکتر امیر هوشنگ مهرپرور
پست الکترونیک
occmedj@gmail.com
آدرس
یزد - خیابان فرخی - بیمارستان شهید رهنمون - کلینیک طب کار - مرکز تحقیقات بیمار‌های ناشی از صنعت - دفتر مجله طب کار
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/12/21