Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1390/06/21 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
روان‌شناسی
ناشر
دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان قبلی
p-ISSN
1608-2842
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
تلفن
38803600(051)
دورنگار
38783012(051)
آدرس اینترنتی
http://fedu.um.ac.ir
صاحب امتیاز
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول
بختیار شعبانی ورکی
سر دبیر
بختیار شعبانی ورکی
هیئت تحریریه
حمید رضا آقا محمدیان شعرباف؛ خسرو باقری نوع پرست؛ دکتر داوود حسینی نسب؛ دکتر محمد رضا داورپناه؛ دکتر علی ذکاوتی قراگزلو؛ دکتر محمود سعیدی رضوانی؛ دکتر بختیار شعبانی ورکی؛ دکتر رحمت الله فتاحی؛ دکتر هاشم فردانش؛ دکتر محمود طباطبایی؛ دکتر نعمت الله موسی پور؛ دکتر جعفر مهراد؛ دکتر بهروز مهرام؛ دکتر بهمن نجاریان
مدیر اجرایی
محمد رسول فیاض صابری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
صندوق پستی
91779/48991
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/05/25
وضعیت انتشار
توقف انتشار