Skip to main content
آدرس :
ساری، سه راه جویبار، ابتدای بزرگراه ولی عصر(عج)، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران کدپستی:۳۳۹۷۱-۴۸۱۵۷
تلفن :
33044000(011)
درباره ناشر
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درسال ۶۵ با توسعه آموزشگاه عالی مامایی ساری که در سال ۱۳۵۴ به عنوان اولین مرکز آموزشی شروع به کار نموده بود بنیان نهاده شد این آموزشگاه درسال ۱۳۶۷ به دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری ارتقاء یافته ، در طی این سالها دانشکده پزشکی بابل در سال ۶۴ ، دانشکده پزشکی ساری در سال ۶۷ و دانشکده پزشکی گرگان در سال ۷۱ تاسیس شد. با متنزع شدن استان گلستان در سال ۷۶ و استقلال دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۷۰ ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران پایه گذاری شد. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پذیرش بیش از ۸۱۵۳ نفر دانشجو در ۱۰۴ رشته تحصیلی و ۱۰ دانشکده پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، بهداشت ، پیراپزشکی و پرستاری مامایی ، واحد بین الملل رامسر و بهره مندی از ۴۳۲ عضو هیأت علمی ، سعی نموده رسالت آموزشی خویش را به نحو مطلوبی به انجام برساند . این دانشگاه دارای هشت معاونت شامل معاونتهای تحقیقات و فناوری ، درمان ، آموزشی ، امور اجتماعی ، توسعه مدیریت و منابع ، دانشجویی و فرهنگی ، غذا و دارو و بهداشتی بوده و در قالب ۲۴ بیمارستان ، ۱۹ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، ۲۷۹ مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری ، ۴۵ پایگاه بهداشتی و ۱۱۱۰ خانه بهداشت روستایی ، خدمات لازم را به مردم ارائه می دهد . دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیش از ۱۷ هزار نیروی انسانی شاغل به جمعیتی قریب ۳ میلیون نفر و بخش اعظمی از مسافران در ایام تعطیل ، خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهد .
آدرس اینترنتی
http://www.mazums.ac.ir
پست الکترونیک

دین و سلامت

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399، دوره هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Journal of Nursing and Midwifery Sciences

 • آخرین شماره :
  April 2017, Volume 4 - Issue 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Tabari Biomedical Student Research Journal

 • آخرین شماره :
  Winter 2019, Volume 1 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Research in Molecular Medicine

 • آخرین شماره :
  February 2019, Volume 7 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Journal of Pediatrics Review

 • آخرین شماره :
  October 2019, Volume 7 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مهندسی فرآیندها

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 • آخرین شماره :
  مهر 1398- شماره 177
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Iranian Journal Of Health Sciences

 • آخرین شماره :
  Winter 2019, Volume 7 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

 • آخرین شماره :
  September 2019, Volume 13 - Number 3
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

تعالی بالینی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398، دوره نهم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تحقیقات سلامت در جامعه

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398، دوره پنجم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Current Medical Mycology

 • آخرین شماره :
  December 2019, Volume 5 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران